PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ ŽEN

Rakovina prsu postihne každou osmou ženu v ČR. V počátečním stádiu je onemocnění dobře léčitelné, většinou však  zcela bezpříznakové.

Ultrazvukové vyšetření může odhalit i časná stádia onemocnění prsů. Jde o nebolestivou a bezpečnou vyšetřovací metodu, která nevyžaduje přípravu, nezatěžuje organismus rentgenovým zářením a je možné ji libovolně opakovat.

Vyšetření provádí lékař radiolog – mamolog, s bohatými zkušenostmi z významného brněnského mamo-onkologického centra. V případě nálezu odešleme pacientku přímo do mamární  poradny.    

PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ MUŽŮ

Nádory varlat patří mezi nejčastější zhoubná onemocnění u dospívajících chlapců a  mladých mužů mezi 15.-40. rokem věku. Jejich výskyt neustále narůstá. V České republice se za posledních 20 let jejich výskyt ztrojnásobil.

Přesto jsou informace a znalosti o tomto typu nádoru, jeho výskytu, příznacích, rizikových faktorech, možnostech prevence či metodách časného záchytu v široké veřejnosti minimální. Zhoubné nádory varlat vyrůstají většinou ze zárodečných buněk varlat. 

Riziko pozdního rozpoznání, oddálení správné diagnózy a  léčby může vést k  rozšíření nádoru cestou krevních a  lymfatických cév do těla a vytvoření vzdálených ložisek nádoru –  metastáz. Zhoubné nádory varlat vytvářejí metastázy v  průběhu několika málo měsíců (1 – 2  měsíce) nejčastěji do lymfatických uzlin v  břichu, do plic a do jater. Při pokročilém onemocnění však můžou být postiženy téměř všechny důležité orgány těla (mozek, kosti, kostní dřeň). Základním vyšetřením, které umožní odhalit i raná stádia, je ultrazvukové vyšetření.